NIEUWS       
 
     
Home
OEFENEN MAAR...
ONZE LIEVE JAN
LIGGING
LAGERE SCHOOL
KLEUTERSCHOOL
PRAKTISCH
NIEUWS
EXTRA ZORG
MILIEU
OUDERS
DE GROENE SCHAKEL
SPORT
LEUK
JUF AN
SEYMA
ELIF
ERIKA
INDIA PROJECT
INSCHRIJVEN
VRIJE DAGEN
ZEEKLASSEN

 

 

Nieuwsbrief   

 

                                

 Beste ouders

5 FEBRUARI: PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

Denk eraan dat er maandag 5 februari geen les is voor de kinderen. De leerkrachten verdiepen zich die dag nogmaals in het nieuwe leerplan. Wij wensen de kinderen een toffe speel-dag en de leerkrachten een fijne studiedag.

6 FEBRUARI: DIKKE TRUIENDAG

Op dinsdag 6 februari is het weer Dikke Truiendag. We draaien de verwarming ietsje lager en zorgen voor opwarmende activiteiten. De ouderraad voorziet weer in soepbedeling (dank u, ouderraad!).

Een kommetje soep kost € 0,50. Hiervan heeft u al een bericht ontvangen.
Een symbolische milieubewuste actiedag!
 

TELLING LEERLINGEN

Op de eerste lesdag van februari worden de ingeschreven leerlingen geteld. Het resultaat van deze telling is de basis voor de berekening van het aantal lestijden voor het schooljaar 2018-2019. Op dit moment zijn er 143 kleuters ingeschreven en 250 leerlingen lagere school.

6 EN 8 FEBRUARI: OUDERCONTACT KLEUTERSCHOOL

Op dinsdag 6 en donderdag 8 februari kan u met de kleuterjuf van uw kind gaan praten tijdens het individuele oudercontact. U krijgt hierdoor zicht op de vorderingen van uw kind. Aarzel niet om vragen te stellen als u die hebt. Een uitnodiging hiervoor heeft u al ontvangen.

SCHAKELSPAGHETTIDAG

Op zondag 25 maart organiseert onze bedrijvige ouderraad de Schakelspaghettidag. Die dag kan iedereen tussen 12.00 u. en 14.30 u. of tussen 17.30 u. en 20.00 u. komen smullen van een van de drie soorten spaghetti. U bent hiervoor uitgenodigd in de lokalen van het Inspirocollege, campus Sint-Paulus. Inschrijven is noodzakelijk en kan via de uitgedeelde kaartjes.
Ook deze opbrengst komt ten goede aan de verbetering van de speelplaats van de kleuterschool.

BEVRAGING WELBEVINDEN

De werking van onze school willen we grondig bekijken. We doen dit constant door onderling te overleggen hierover.
Geregeld is het ook nodig om andere betrokkenen te bevragen. Dit doen we op verschillende manieren.
• De kleuters (4- en 5-jarigen) vullen een eenvoudige vragenlijst in door blije of droevige gezichtjes aan te duiden bij verschillende situaties.
• De leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar vullen ook een vragenlijst in op papier.
• De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar vullen online de vragenlijst in die de inspectie heeft opgesteld. De resultaten hiervan zullen ook door de onderwijsinspectie aan de school bezorgd worden.
• De leerkrachten vullen een interne online vragenlijst in.
• En jullie, de ouders, vragen we om per gezin een vragenlijst in te vullen (een voor de kleuterschool en/of een voor de lagere school). Deze vragenlijst wordt vandaag meegegeven met deze nieuwsbrief.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Hoe meer antwoorden we krijgen, hoe beter we onze werking kunnen evalueren en bijsturen waar het nodig is.

WERKGROEP SPEELPLAATS KLEUTERSCHOOL    

Twee weken geleden is er overleg geweest tussen afgevaardigden van het schoolbestuur en leden van de ouderraad. Het onderwerp: de vernieuwing van de speelplaats van de kleuterschool.
Het was een zeer constructieve vergadering waarbij alle partijen de hoogdringendheid hiervan inzien. Door het wegvallen van subsidies voor buitenwerken aan scholen, heeft alles wat vertraging gekend en zijn we op zoek moeten gaan naar extra financiële middelen. U herinnert zich de kerstmarkt in de kleuterschool en de talloze activiteiten van de ouderraad.
Het wordt nu concreet. Deze maand komen we opnieuw samen en brengen we ons gemaakte huiswerk mee:
• Een aangepast ontwerp
• De eventueel nodige vergunningen
• Offertes, prijzen… van materialen
• Voorstellen om dit alles te financieren.
Het schoolbestuur wenst via deze weg iedereen te danken die gezorgd heeft voor extra financiële middelen. Ook Lieve, Benny en Patrick willen ze danken voor hun ideeën, hun energie en hun hulp.
We houden u verder op de hoogte.

LEERLINGEN AFHALEN AAN DE POORT

Ik wil nogmaals benadrukken dat we het niet kunnen toestaan dat leerlingen van de lagere school zomaar buiten lopen na het belsignaal. De veiligheid van onze kinderen primeert en daarom vraag ik met nadruk dat u uw kind(eren) komt afhalen aan de poort van de school.

VIERING LICHTMIS

Vrijdag 2 februari vieren de christenen Maria Lichtmis. De kleuters gaan die dag naar een viering in de kerk. Onze Sint-Martinusparochie voorziet op zondag 4 februari een speciale gezinsviering “Lichtmis”. Alle kinderen en hun ouders zijn van harte uitgenodigd!

HONDEN NIET TOEGELATEN OP DE SPEELPLAATS

De laatste tijd moet de juf met toezicht geregeld ouders aanspreken die honden meebrengen op de speelplaats bij het afhalen van de kinderen. De algemene regel voor alle scholen is dat er geen honden worden toegelaten. Dat is trouwens ook expliciet vermeld in ons schoolreglement.

Te onthouden data:

Afbeeldingsresultaat voor don't forget
Zondag 4 februari 10.30 u.: gezinsviering Lichtmis in de parochiekerk
Maandag 5 februari: geen les, pedagogische studiedag.
Dinsdag 6 februari: dikke truiendag
Dinsdag 6 en donderdag 8 februari, na de lessen: oudercontact kleuters.
12 tot 18 februari: krokusvakantie.
Lucia Dreesen - Marc Bonné

Home | OEFENEN MAAR... | ONZE LIEVE JAN | LIGGING | LAGERE SCHOOL | KLEUTERSCHOOL | PRAKTISCH | NIEUWS | EXTRA ZORG | MILIEU | OUDERS | DE GROENE SCHAKEL | SPORT | LEUK | JUF AN | SEYMA | ELIF | ERIKA | INDIA PROJECT | INSCHRIJVEN | VRIJE DAGEN | ZEEKLASSEN

Bijgewerkt  02-feb-2018