NIEUWS       
 
     
Home
OEFENEN MAAR...
ONZE LIEVE JAN
LIGGING
LAGERE SCHOOL
KLEUTERSCHOOL
PRAKTISCH
NIEUWS
EXTRA ZORG
MILIEU
OUDERS
DE GROENE SCHAKEL
SPORT
LEUK
JUF AN
SEYMA
ELIF
ERIKA
INDIA PROJECT
INSCHRIJVEN
VRIJE DAGEN
ZEEKLASSEN

 

 

Nieuwsbrief   

 

                                

 Beste ouders

BUS !!!
BELANGRIJK!!!
De busrit wordt sinds kort georganiseerd door een onderaannemer van De Lijn. We hebben de indruk dat de rit nu zeer krap uitgemeten is. De chauffeurs hebben echt geen tijd om aan een halte te wachten wanneer er (nog) geen ouders staan. Na de scholenrit moeten ze onmiddellijk vertrekken naar een volgende rit in Heusden.
Wat we u willen vragen:
• Zorg dat je zeker op tijd aan de halte staat om je kind(eren) af te halen. Kinderen mogen niet alleen afstappen en worden dan noodgedwongen de hele rit meegenomen. Ze worden ook niet door de bus teruggebracht naar de opvang in de school, omdat de chauffeur dan vertrekt naar Heusden.
• Zorg er ook voor dat je kind zijn abonnement of rittenkaart bij de hand heeft, want hierop wordt nu strenger gecontroleerd dan voorheen.
 

KERSTMARKT

Een week voor de kerstvakantie, op vrijdag 15 december, is iedereen uitgenodigd op een gezellige kerstmarkt in de kleuterschool.
De kerstmarkt opent om 17.30 u. Hier zijn leuke dingen te koop om onder de kerstboom te leggen en je kan er ook terecht voor een lekker hapje of een drankje.
Bovendien steun je dan de spaarpot die moet dienen om de speelplaats van de kleuterschool op te pimpen.
Fijn dat Kinderkoor ’t Geigken voor een muzikaal accent wil komen zorgen.
Allen welkom!

SINT IN DE SCHOOL

Vorige vrijdag zou de Sint naar onze school komen. Blijkbaar was er iets misgegaan met deze afspraak, want enkele Pieten liepen te zoeken naar Sinterklaas. Hoe zij hem kwijtgespeeld zijn, is ons niet helemaal duidelijk. Maar gelukkig kwam enkele minuten later een grote brandweerwagen de straat ingereden. En wie zat daarin? Inderdaad: Sinterklaas. Hij stapte uit in de Lyceumstraat en maakte tijd om de kinderen en hun (groot)ouders te groeten. Naar goede gewoonte bezocht hij eerst de kleuterschool waar elke klas een dansje, een liedje… opvoerde voor de Sint. Dat dit optreden in de smaak viel, was duidelijk te merken aan de Pieten die maar niet konden stilzitten en vrolijk meededen.Tijdens de speeltijd verschenen plots vier Pieten op het dak van de lagere school. Zij strooiden wat snoepgoed naar beneden.Ook hier werd de Sint getrakteerd op liedjes van elk leerjaar (soms zelfs met een stukje in het Spaans en zelfs een volledig lied in het Frans).
Er werd weer snoep uitgedeeld en de Sint trok tevreden verder. Hij bleef maar zeggen dat hij toch heel graag naar De Schakel komt.Wij hadden allemaal een zeer aangename dag, dankzij de puike organisatie van de ouderraad en de leden van het Sintteam.
Hartelijk dank daarvoor.
 

6 DECEMBER: GEEN LES, PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

Onze eerste pedagogische studiedag van dit schooljaar is weer een “Dag van de diversiteit”. Dat is een studiedag die georganiseerd wordt door het Lokaal Overleg Platform van Houthalen-Helchteren basisonderwijs. Alle leerkrachten van alle kleuter- en lagere scholen van onze gemeente nemen hieraan deel. De studiedag wordt net-overstijgend georganiseerd.
Sprekers van dienst zijn:

OVERLEG OVER VERKEERSVEILIGHEID

Op maandag 27 november had er in de school, op initiatief van Benny (voorzitter ouderraad) een overleg plaats over de verkeersveiligheid in de omgeving van de school. Aanwezig waren: Eefje Van Wortswinkel (Schepen van mobiliteit), Dimitri Pellens (mobiliteitsambtenaar), Benny Coninx (voorzitter ouderraad) en ikzelf.
Beide leden van het gemeentebestuur gaven aan bezorgd te zijn over de verkeersveiligheid in de omgeving van onze school.

Enkele concrete beloftes:
• Een overleg voorzien met de aannemer van de bouwwerken tegenover de school om te komen tot afspraken i.v.m. leveringen, parkeren enz.
• Kijken of het mogelijk is om het fietspad dat nu achter de dwarse parkeerplaatsen in de kleuterweg (tegenover het klooster) doorloopt, te verplaatsen tussen de stoep en de parkeervakken.


• De gemeente zal een opleiding voor gemachtigde opzichters organiseren waar leerkrachten en ouders kunnen op inschrijven.
• Nagaan of er, met samenwerking van de ouderraad, signalisatiepalen kunnen geplaatst worden.
• Nadenken over een actie om het gebruik van fietshelmen te stimuleren, fietshelmen moeten “cool” worden.

Wij hopen dat er op redelijk korte termijn al enkele van onze vragen een concreet positief gevolg gaan krijgen.
We houden u op de hoogte.
 

DROEVIG NIEUWS

Op maandag 20 november is mijn (M.B.) moeder na een kortstondige maar ernstige ziekte overleden. Mijn moeder was tot een tweetal maanden geleden nog heel gezond en is in het Salvatorziekenhuis in alle rust en heel sereen van ons heengegaan. Ze is 89 jaar geworden.
Via deze weg wil ik iedereen danken voor de blijken van medeleven. Kaartjes, berichtjes, aanwezigheid op begroeting en uitvaart, dit alles heeft troost gebracht bij mijn zussen en bij mij.
Dank!

INFOAVOND OVER INSCHRIJVINGEN

Op maandag 11 december is er om 20.00 u. een infoavond over de inschrijvingsprocedure. Deze wordt georganiseerd door het Lokaal Overleg Platform en is bedoeld voor nieuwe inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019. Dit is dus niet voor ouders die al kinderen hebben die naar school gaan, want broertjes en zusjes hebben voorrang. Vertel dit dus verder aan ouders van kinderen die nog niet naar school gaan.

Te onthouden data:

Afbeeldingsresultaat voor don't forget
Woensdag 6 december: Geen les, pedagogische studiedag
Vrijdag 15 december, 17.30 u.: kerstmarkt in de kleuterschool
Zaterdag 23 december tot zondag 7 januari: kerstvakantie
Lucia Dreesen - Marc Bonné

Home | OEFENEN MAAR... | ONZE LIEVE JAN | LIGGING | LAGERE SCHOOL | KLEUTERSCHOOL | PRAKTISCH | NIEUWS | EXTRA ZORG | MILIEU | OUDERS | DE GROENE SCHAKEL | SPORT | LEUK | JUF AN | SEYMA | ELIF | ERIKA | INDIA PROJECT | INSCHRIJVEN | VRIJE DAGEN | ZEEKLASSEN

Bijgewerkt  07-dec-2017