NIEUWS       
 
     
Home
OEFENEN MAAR...
ONZE LIEVE JAN
LIGGING
LAGERE SCHOOL
KLEUTERSCHOOL
PRAKTISCH
NIEUWS
EXTRA ZORG
MILIEU
OUDERS
DE GROENE SCHAKEL
SPORT
LEUK
JUF AN
SEYMA
ELIF
ERIKA
INDIA PROJECT
INSCHRIJVEN
VRIJE DAGEN
ZEEKLASSEN

 

 

Nieuwsbrief   

 

                                

 Beste ouders

GIMME

Vanaf nu beginnen we u te informeren via “gimme”. Via dit systeem kunnen we u via internet “briefjes” doorgeven die we tot nu toe enkel op papier kunnen bezorgen.
Telkens wanneer er een nieuw bericht is vanuit de klas(sen) van uw kind(eren), krijgt u een mailtje.
Om van “gimme” gebruik te maken, dient u zich in te schrijven met uw mailadres. U kan dan aangeven welke klas(sen) van onze school u wil volgen. Dat betekent ook dat beide ouders zich kunnen registreren en dus op dezelfde manier geïnformeerd worden over het schoolleven.
Alle info en een zeer duidelijk stappenplan vindt u op www.gimme.eu.

Succes ermee!
Omdat alle vernieuwingen tijd nodig hebben, zullen we gedurende dit schooljaar en zeker nog het eerste trimester van 2018-2019 beide systemen gebruiken (briefjes en gimme). Zo zijn we er zeker van dat elke ouder de nodige berichten krijgt.
Ook deze nieuwsbrief gaat u weldra op gimme vinden.
 

SPEELPLAATS LAGERE SCHOOL

Conflicten op de speelplaats willen we zoveel mogelijk vermijden en bestrijden. We hadden de indruk dat die zich vaker voordeden dan voorheen.
Juf Anja die in het kader van het M-decreet aan onze school verbonden is, werd aangesproken. Vanuit haar ervaring in De Buidtelberg heeft zij ervoor gezorgd dat de regels, zeg maar het speelplaatsreglement, duidelijker werden.
Op de personeelsvergadering van maart heeft zij alles nog eens verduidelijkt, zodat alle leerkrachten ook op dezelfde manier op verkeerd gedrag kunnen reageren.
In alle klassen werden de regels voorgesteld en op de speelplaats zijn ze voor iedereen zichtbaar door de aangebrachte pictogrammen.

In de laatste week van het tweede trimester, toen we deze werking opgestart hebben, hadden we de indruk dat het werkte.
Wij hopen dat dit zo blijft, zodat de pauze een echte “speel”-tijd wordt.

SPEELPLAATS KLEUTERSCHOOL

De werken aan de speelplaats zijn gestart. In het eerste weekend van de paasvakantie werden de bomen verwijderd. Deze waren oud en niet meer stabiel. De veiligheid van de kleuters primeert, dus moesten ze weg. Een professionele firma werd ingeschakeld.
En het gemeentebestuur zorgde voor containers om het groenafval in af te voeren. Waarvoor dank!

Omdat we aan de ingang van de grote gang nogal wat wateroverlast hebben na een erge regenbui, zal de zandbak daar verdwijnen. Deze lag te dicht bij de afvoergeulen, zodat deze steeds verstopt raakten door zand. De zandbak zal nu verder naar achteren komen.
Om verdere wateroverlast in de toekomst te vermijden, zullen er drie verzinkputten in de grond geplaatst worden. Deze zorgen voor een snelle opvang van het (regen)water dat dan verder de grond kan intrekken. Deze putten worden ons gratis aangeboden door de firma Awouters. Waarvoor dank!
Verder zal er dan een verharding worden aangelegd, met een fietsparcours. De kleine speeltuigen worden teruggeplaatst en het grote speeltuig wordt vervangen.
Ook wordt er nagegaan op welke manier we weer wat schaduw kunnen verkrijgen nu de bomen er niet meer zijn.

Veiligheid van onze kleuters primeert en hierdoor kan het zijn dat de kleuters, tijdens de werken, geregeld naar de speelplaats van de lagere school trekken tijdens de pauze (deze valt dan niet samen met de speeltijd van de lagere school).

In naam van het schoolbestuur willen we hier de mensen van de ouderraad danken omdat ze met heel veel energie hun schouders onder deze zaak zetten. In het bijzonder Benny voor de enthousiaste leiding; Lieve voor het ontwerpen van het plan; en zeker ook Patrick, die vele vrije uren en dagen geïnvesteerd heeft en nog zal investeren, voor zijn inzicht, zijn werkkracht voor en achter de schermen. En niet te vergeten onze klusjesman Godfried die (met zijn zonen Dominiek en Michael) altijd klaar staat, ook als er extra inspanningen worden gevraagd. Ook Carl de helpers die we niet bij naam kennen: hartelijk dank.
Zonder deze personen, zou dit niet mogelijk geweest zijn

SCHOOLFEEST

Wat als… De Schakel in actie schiet?
Dat is het thema van ons tweejaarlijks schoolfeest. Ja, dit schooljaar organiseren we weer een klassiek schoolfeest met optredens van onze kleuters en leerlingen.

Op zaterdag 2 juni is het zover. Om 15.00 u. geven we het startschot op de speelplaats van de lagere school.
Noteer alvast dit tijdstip. Binnenkort meer nieuws hierover.

VRIJE INSCHRIJVINGEN VANAF 2 MEI

Wie de voorrangsperiode voor broertjes en zusjes heeft gemist, of wie zich niet via de gemeentelijke website heeft aangemeld, kan vanaf 2 mei terecht in de school om nieuwe kleuters of leerlingen in te schrijven. Dan start de periode van de vrije inschrijvingen.

Te onthouden data:

Afbeeldingsresultaat voor don't forget
Te onthouden data:
Maandag 30 april: lokale verlofdag, brug naar 1 mei.
Dinsdag 1 mei: vrijaf, Feest van de Arbeid.
Zondag 6 mei, 10 u.: Eerste Communie voor de leerlingen van onze school in de parochiekerk.
Donderdag 10 en vrijdag 11 mei: vrijaf: Hemelvaartsdag.
Zaterdag 2 juni: schoolfeest “Wat als De Schakel in actie schiet?”
Lucia Dreesen - Marc Bonné

Home | OEFENEN MAAR... | ONZE LIEVE JAN | LIGGING | LAGERE SCHOOL | KLEUTERSCHOOL | PRAKTISCH | NIEUWS | EXTRA ZORG | MILIEU | OUDERS | DE GROENE SCHAKEL | SPORT | LEUK | JUF AN | SEYMA | ELIF | ERIKA | INDIA PROJECT | INSCHRIJVEN | VRIJE DAGEN | ZEEKLASSEN

Bijgewerkt  16-apr-2018