Ga naar hoofd inhoud

Leeskwartier

Het is bewezen dat kinderen door het lezen van boeken leesvaardiger worden (sneller lezen), een ruimere woordenschat krijgen, meer tekstbegrip ontwikkelen en minder schrijffouten maken.  Wanneer kinderen meer ongedwongen (zonder verslagen of opdrachten), vrij mogen lezen, ervaren ze meer leesplezier en gaan ze spontaan ook meer lezen. Bovendien leidt vrij lezen ook tot betere schoolprestaties.  Daarom zijn we een ‘Kwartiermakersschool’.

Van lezen een feest maken, begint met boeken. In iedere klas hebben wij een mooie boekenhoek en een schoolbib  waar de leerlingen naar hartelust kunnen lezen.

Vanuit verschillende doordachte activiteiten, methodes willen wij de kinderen (zowel kleuters als leerlingen) de kans geven om elke dag te kunnen lezen, zodat het leesplezier gestimuleerd en verhoogd kan worden.

Wij willen kinderen warm maken om meer te lezen en zo hun algemene kennis van de taal uit te breiden.

Wij willen kwaliteitsvolle activiteiten opzetten om: het begrijpend lezen, als ook onze spelling te verbeteren bij onze kinderen en om onze kinderen te laten ontwikkelen tot zelfstandige, gemotiveerde lezers, die lezen om te leren en lezen voor hun plezier.

Hoe werken we in De Schakel aan leesmotivatie? ABC

Autonomie: leerlingen verwerven zelfstandigheid en hebben het gevoel dat ze keuzes kunnen maken, door bijvoorbeeld bewust te kiezen welk boek ze willen lezen. Als leerkracht kan je de interesses van je leerlingen koppelen aan boeken die hierop inspelen.

VerBondenheid: leerlingen moeten het gevoel hebben dat ze erbij horen, dat er een positieve sfeer is in de klas. De leerkracht kan hier als rolmodel optreden door zelf te lezen bij het vrij-lezen moment of door leerlingen te inspireren met leestips.

Competentie: wie zich competent voelt, zal geen onzekerheid ervaren om op zichzelf (autonoom) te gaan lezen. Via constructieve feedback op maat van de leerling – want elk kind heeft een eigen leesritme en boekenkeuze – ondersteunt de leerkracht de leerling hierin.

Kleuter- en Basisschool

De Schakel

Met een hart voor iedereen ...