Ga naar hoofd inhoud

Bestuur

Ons schoolbestuur is een vzw., samengesteld uit vrijwilligers met een hart voor opvoeding en ontwikkeling van kinderen.
Het bestuur bepaalt mee het beleid en draagt zorg voor de visie en missie van de school. De bestuursleden ondersteunen de school in haar organisatie van goed en degelijk onderwijs.

Leden van vzw. Schoolcomité van de G.V. Basisschool “De Schakel”:

  • Mevrouw Reinhilde Wijckmans, voorzitter;
  • De heer Jan Luyten, ondervoorzitter;
  • De heer Gilbert Claes;
  • De heer Benny Coninx.

 

Kleuter- en Basisschool

De Schakel

Met een hart voor iedereen ...