Ga naar hoofd inhoud

Ons team

Ons team zorgt er voor dat alles vlot verloopt binnen en tussen de beide scholen. Ons doel is elke dag opnieuw van onze school een aangename leef- en leeromgeving te maken.

Kleuterschool

De kleuterschool ligt tegenover de lagere school, Lyceumstraat 1. Het is geen apart postadres.

Lagere school

De lagere school, Kleuterweg 15, is het hoofdgebouw en postadres van De Schakel.

Ondersteunend personeel

Onze opvoedende en onderwijzende medewerkers worden voor o.a. administratie, klusjes en ICT bijgestaan door ons ondersteunend personeel. Verder kan De Schakel steeds een beroep doen op vrijwilligers.

Vrijwilligers

Middagtoezicht kleuterschool:

  • Juf Bernadette Biatuszewski
  • Juf Monique Evens
  • Juf Onay Mihrace
  • Juf Mieke Christiaens

 

Middagtoezicht lagere school:

  • Juf Tiziana
  • Juf Maria 

 

Busbegeleiding:

  • Juf Monique Evens

Kleuter- en Basisschool

De Schakel

Met een hart voor iedereen ...