Ga naar hoofd inhoud

Visie

Wij van Vrije Basisschool De Schakel willen een belangrijke schakel zijn in de ontwikkeling van de ruim 400 kleuters en leerlingen die wij dagelijks ontmoeten.

Als school van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zijn we een katholieke
dialoogschool. Bij ons verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke
levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Naast katholieke godsdienst bieden we ook islamleer aan. Omgaan met diversiteit is onze missie.

Die diversiteit behelst niet enkel verschillen in cultuur, religie, achtergrond. De mogelijkheden en capaciteiten van kinderen zijn ook verschillend. Daarom voorzien we in een breed uitgebouwde zorgwerking. Zo hebben we oog voor kinderen met specifieke zorgbehoeften en ontwikkelden we programma’s voor leerlingen die extra uitdagingen aankunnen.

Toch blijft het welzijn van onze kinderen onze grootste zorg. Wij streven ernaar dat elk kind zich goed voelt in onze school. Wij streven naar verbondenheid en vinden waarden als respect, gelijkwaardigheid, waardering en eerbied belangrijk.

We willen partner zijn van de ouders bij de ontwikkeling en de opvoeding van onze kinderen. Hiervoor gaan wij samen in dialoog.
En het allerbelangrijkste: wij wensen dat iedereen zich goed voelt bij ons.

Kleuter- en Basisschool

De Schakel

Met een hart voor iedereen ...